Niipperin Montessori-leikkikoulu

Syksylle 2018 vapaana puolipäiväisiä paikkoja ja 2 kokopäiväpaikkaa       tästä paikan hakeminen

Herkkyyskaudet

Montessori havaitsi lapsilla herkkyyskausia, jolloin he osoittavat suurta kiinnostusta tietyn asian oppimiseen tai tietyn toiminnon omaksumiseen. Oppiminen on tämän ajanjakson aikana helpompaa kuin muulloin. Kun oppiminen tai toiminto on kehittynyt valmiiksi, herkkyys lakkaa. 

Placeholder  Image
Placeholder  Image

Herkkyyskaudet ovat voimakkaimmillaan kuuden ensimmäisen ikävuoden aikana.

Tärkeimpiä herkkyyskausia ovat

  • aistien kehittämisen,
  • kielellisen kehityksen,
  • liikkeiden koordinoinnin,
  • järjestyksen ja
  • ryhmään orientoitumisen herkkyyskaudet.

takaisin etusivulle

Aistien kehittäminen alkaa syntymästä, ne herkistyvät tuntemaan, kuulemaan, näkemään, haistamaan ja maistamaan kaikkea, ensin valikoimatta, sitten tietoisesti valikoiden.  Lapsi muodostaa maailmankuvaa aistiensa avulla. Tätä auttamaan on Montessori kehittänyt aistivälineet. Kielen omaksuminen alkaa pian syntymän jälkeen ja päättyy noin viiden vuoden iässä. Kielen herkkyyskausi mahdollistaa puhutun kielen oppimisen ja sen sisäisen kieliopin täydellisen omaksumisen.  Lisäksi lapset ovat hyvin kiinnostuneita kirjoitetusta kielestä, sen ymmärtämisestä ja tuottamisesta, joten kautta kutsutaan myös lukemisen ja kirjoittamisen herkkyyskaudeksi.  Myös tämä kausi heikkenee kuuteen ikävuoteen tultaessa.

Liikkeiden koordinoinnin herkkyyskausi alkaa syntymästä ja jatkuu noin neljä - viisivuotiaaksi. Ensin opetellaan hallitsemaan laajoja liikkeitä, ja sen jälkeen hienomotorisempia tarkkuutta vaativia liikkeitä, kuten silmän ja käden yhteistyötä.  Arkipuuhien alue montessorileikkikoulussa ja tietysti myös kotona auttavat lasta näiden oppimisessa.  Järjestyksen herkkyyskausi on noin yksivuotiaasta kolmen vuoden ikään.  Tänä aikana lapsi tuntee tärkeäksi kaikenlaisten rutiinien toistumisen esim. ruokailun tai nukkumaan menon yhteydessä, samoin hän haluaa esineiden olevan oikeissa paikoissaan.

Ryhmään orientoitumisen herkkyyskausi alkaa noin kaksi- ja puolivuotiaana ja kestää noin kuuden vuoden ikään. Lapsi on valmis siirtymään kodista myös ulkopuoliseen ryhmään, ja hänellä on tarve tulla tämän ryhmän hyväksytyksi jäseneksi. Tässä herkkyyskausi auttaa häntä.  Montessoriryhmässä, jossa on yleensä kolmesta kuuteen ikäisiä lapsia, lapsi saa turvallisesti tulla ryhmän jäseneksi omassa tahdissaan, luokan tarkka järjestys ja kaikille työrauhan takaava ilmapiiri vapauttaa hänet tarkkailemaan muita ryhmän eri-ikäisiä lapsia. Hän voi työskennellä rauhassa välineillä ja osallistua itseään kiinnostaviin toimintoihin heti, kun tuntee olevansa siihen valmis.

Takaisin Montessorista -sivulle

Placeholder  Image
Placeholder  Image
liikunta Placeholder  Image
BuiltWithNOF
[ETUSIVU] [TOIMINTAMME] [MONTESSORISTA] [MARIA MONTESSORI] [HERKKYYSKAUDET] [OPPIMISESTA] [MONTESSORIALUEET] [YHTEYSTIEDOT] [TIETOJA JA HAKEMINEN] [AJANKOHTAISTA] [FAQ]