Niipperin Montessori-leikkikoulu

takaisin etusivulle

Syksylle 2018 vapaana puolipäiväisiä paikkoja ja 2 kokopäiväpaikkaa       tästä paikan hakeminen

Kirjoittaminen ja lukeminen

Montessoriympäristössä äidinkieli jakautuu kolmeen osa-alueeseen, puhuttuun, kirjoitettuun ja luettuun kieleen, koska samaan aikaan, opetellessaan vielä puhutun kielen rakenteita, lapsi kiinnostuu kirjaimista ja kirjoitetusta kielestä.

Placeholder  Image
Placeholder  Image

Montessori kutsuu tätä aikaa kirjoituksen ja lukemisen herkkyyskaudeksi. Se kestää kolmesta aina kuuteen ikävuoteen asti, ja sinä aikana lapsi on pohjattoman kiinnostunut äänteistä ja sanojen kirjoittamisesta ja lukemisesta.

lukee kirjaa
Placeholder  Image

Montessorileikkikoulussa lapselle tarjotaan mahdollisuus rikkaaseen sanavarastoon nimeämällä ympäristön esineitä, asioita ja ilmiöitä järjestelmällisesti ja täsmällisesti.  Sanojen ja käsitteiden merkityssisältöjä pyritään syventämään tarjoamalla hänelle runsaasti rikasta ja monipuolista kielimateriaalia niin puhuttuna kuin kirjoitettunakin, satuina, kertomuksina, tarinoina, riimeinä, loruina ja lauluina. Häntä myös kannustetaan mielipiteiden ilmaisuun sekä muuhun suulliseen esittämiseen. 

lisää äidinkielestä

 Takaisin montessorialueet -sivulle

Placeholder  Image
Placeholder  Image
BuiltWithNOF
[ETUSIVU] [TOIMINTAMME] [MONTESSORISTA] [MONTESSORIALUEET] [ARKIPUUHAT] [AISTIEN ALUE] [LUKU JA KIRJOITUS] [MATEMATIIKKA] [KULTTUURINEN ALUE] [TAIDE] [YHTEYSTIEDOT] [TIETOJA JA HAKEMINEN] [AJANKOHTAISTA] [FAQ]