Niipperin Montessori-leikkikoulu

takaisin etusivulle

Syksylle 2018 vapaana puolipäiväisiä paikkoja ja 2 kokopäiväpaikkaa       tästä paikan hakeminen

Placeholder  Image

Maria Montessori syntyi  varakkaaseen ja koulutettuun sukuun Italiassa, joten hän pystyi aloittamaan yliopisto-opinnot luonnontieteessä ja matematiikassa. Myöhemmin hän hakeutui lääketieteen opiskelijaksi, joka oli tuohon aikaan yksinomaan miesten tieteenala. Hän sai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvonimen 1896, ensimmäisenä naisena Italiassa.

1870-1952

Työskennellessään sairaalassa Montessori kiinnostui vajaamielisten ja heikkolahjaisten lasten ongelmista todeten, että näiden lasten koulutus oli pedagoginen eikä ainoastaan lääketieteellinen ongelma. Montessori alkoi perehtyä kasvatustieteeseen.  Hänen kasvatuskäsitykseensä vaikuttivat mm. Rousseau (aistien kehittäminen), Pestalozzi (luonnonrakkaus), Fröbel (pienten lasten kasvatus), sekä Seguin (mm. matemaattisten välineiden kehittämisessä.).

Montessori päätteli, että menetelmä soveltuisi myös ”normaalilapsille”.  Hän vei vammaisille lapsille kehittämiään välineitä slummialueelle perustamaansa "Lasten taloon" (Casa dei Bambiini) lahjoituksina saatujen lelujen lisäksi.  Lapset olivat alle kouluikäisiä työväestön vähempiosaisia lapsia. Viittäkymmentä lasta hoiti opettajaopintonsa alkuun keskeyttänyt käsityöläisnainen, jolla ei ollut aikaisempia kokemuksia lapsiryhmän ohjaamisesta.   Montessori näytti hänelle välineiden käytön, ja hänen ohjaaminaan lapset oppivat työskentelemään montessorivälineillä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti, sekä menestyksellisesti mm. kirjoittamaan, lukemaan ja laskemaan.  Heitä tultiin myöhemmin hämmästelemään eri puolelta maailmaa.

Maria Montessori kehitti ensimmäisenä lapsen tarpeista lähtevän kasvatusmetodin, joka korostaa lapsen aktiivisuutta ja oikeutta toimia omista lähtökohdistaan luodakseen omaa erityislaatuisuuttaan toteuttavan ihmisen.   Montessorimenetelmä erosi humanistisuudessaan täysin niistä opettajan auktoriteettiin perustuvista ja tiukkaa kuria vaativista kasvatusmenetelmistä, joita Italiassa ja kaikkialla muuallakin käytettiin.  Lapsen salaisuus onkin Montessorin mielestä ne suunnattomat voimavarat, jotka lapsella on kasvunsa ja kehityksensä ohjaamiseen.  Lapsi luo itse itsensä, ja tätä luomisprosessia ei aikuinen voi määrätä.  Lapsi ansaitsee tässä työssä aikuisen kunnioituksen.

          (Outi Suortti, Esiopetus montessorikasvatuksessa. Julkaisussa Esiopetus tavoitteellisen oppimispolun alkuna. Opetushallitus. 209-217)

Takaisin Montessorista -sivulle

BuiltWithNOF
[ETUSIVU] [TOIMINTAMME] [MONTESSORISTA] [MARIA MONTESSORI] [HERKKYYSKAUDET] [OPPIMISESTA] [MONTESSORIALUEET] [YHTEYSTIEDOT] [TIETOJA JA HAKEMINEN] [AJANKOHTAISTA] [FAQ]