Niipperin Montessori-leikkikoulu

takaisin etusivulle

Syksylle 2018 vapaana puolipäiväisiä paikkoja ja 2 kokopäiväpaikkaa       tästä paikan hakeminen

Konkreettisista määristä abstraktiin matemaattiseen ajatteluun.

Montessorivälineet, joilla lapsi etenee matematiikan alueella, on rakennettu samojen periaatteiden mukaan kuin muutkin montessorivälineet.  Lapsi rakentaa oman kiinnostuksensa mukaan tietouttaan numeroista ja määristä jo olemassa olevan tietonsa pohjalle, ja etenee konkreettisista määristä abstraktiin matemaattiseen ajatteluun.

Käsitellessään välineitä lapsi oppii matemaattiset käsitteet konkreettisesti, ei ulkoa.  Lapsi huomaa että matematiikka on hauskaa ja helppoa kun edetään hänen tahtiinsa, ei liian nopeasti.

Placeholder  Image Placeholder  Image

Työskennellessään matematiikan välineillä hän saa käsityksen määristä ja luvuista, ja niiden keskinäisistä suhteista.  Jos ulkoa opittu tieto unohtuu, sen korvaaminen ei ole mahdollista, mutta jos on saanut itse kokeilemalla havaita matemaattiset mallit ja säännöt, voi niiden avulla ratkaista eteen tulevat ongelmatNäin lapsi saavuttaa laajemman ja tarkemman tietoisuuden matematiikasta, ja voi vapaasti käyttää oppimiaan käsitteitä ja malleja edetessään myöhemmin abstraktien ongelmien ratkaisuun kynän ja numeroiden avulla. Hän pystyy nauttimaan kyvystään hallita matematiikkaa, eikä matematiikka hallitse häntä.

Matematiikka lisää

 Takaisin montessorialueet -sivulle

Placeholder  Image
Placeholder  Image
Placeholder  Image
BuiltWithNOF
[ETUSIVU] [TOIMINTAMME] [MONTESSORISTA] [MONTESSORIALUEET] [ARKIPUUHAT] [AISTIEN ALUE] [LUKU JA KIRJOITUS] [MATEMATIIKKA] [KULTTUURINEN ALUE] [TAIDE] [YHTEYSTIEDOT] [TIETOJA JA HAKEMINEN] [AJANKOHTAISTA] [FAQ]