Niipperin Montessori-leikkikoulu

takaisin etusivulle

Syksylle 2018 vapaana puolipäiväisiä paikkoja ja 2 kokopäiväpaikkaa       tästä paikan hakeminen

tuhatketju 068 1 037

Syksystä 2006 alkoi tiede- ja matematiikkakerho eskari- ja alaluokkalaisille tiistaisin.  Jatkossa kerho toimi maanataisin kolmessa ryhmässä eskari-ykkösistä kolmas-neljäsluokkalisiin klo 13.30 - 16.30 välisenä aikana. Kerhon toiminta-ajatuksena on tarjota mahdollisuus tutustua matematiikkaan konkreettisilla välineillä,  sekä tutustua myös geometriaan konkreettisin välinein.  Teemme myös pieniä fysiikan ja kemian kokeita.

Kerho sopii ala-asteikäisille, sekä lisäapua matematiikassa tarvitseville, että matematiikan kouluopetusta nopeammin etenevään haluaville. Perusajatuksena on saada lapsi tuntemaan, että matematiikka on hauskaa ja helppoa, kun edetään konkreettisesti helpoista vaikeisiin asioihin.

Tällä hetkellä matikkakerho ei toimi.

Placeholder  Image
Placeholder  Image

Kerhossa on käytössä montessorivälineet matematiikan alueelta. Välineistön kautta lapselle konkretisoituvat ensin perusteellisesti luvut 1 – 10, sitten kokonaisluvut 0-9000 (0-1.000.000), lukumäärät, lukukäsitteet, kymmenjärjestelmä, peruslaskutoimitukset sekä murtoluvut. Ne esitellään lapsille aina määrätyssä järjestyksessä, jolloin siirrytään aina helpommasta asiasta tai työstä vaikeampaan ja konkreettisesta abstraktimpaan.  Välineet ovat itsekorjaavia, käyttäjä pystyy itse havaitsemaan mahdollisesti tekemänsä virheet ja korjaamaan ne. 

Matematiikan välineiden rinnalla aistivälineitä käsitellessä tutustutaan erilaisiin täsmällisiin mittoihin, kuten kymmenen kuution torneihin välillä 1 cm³- 1000 cm³, desimetristä metriin eteneviin sauvoihin jne.  Aistivälineisiin kuuluu myös geometrian välineet, mm. geometriset kappaleet ja kaikki geometriset muodot kolmioista kymmenkulmioiden kautta epäsäännöllisiin kulmioihin, sekä niiden muodostuminen. 

Lapsi rakentaa oman kiinnostuksensa mukaan tietouttaan numeroista ja määristä jo olemassa olevan tietonsa pohjalle, ja etenee konkreettisista määristä abstraktiin matemaattiseen ajatteluun. Käsitellessään montessorivälineitä lapsi oppii matemaattiset käsitteet konkreettisesti, ei ulkoa. Hän saa käsityksen määristä ja luvuista, ja niiden keskinäisistä suhteista, samoin kuin muodoista, pinta-aloista ja niiden suhteista. 

Jos ulkoa opittu tieto unohtuu, sen korvaaminen ei ole mahdollista, mutta jos on saanut itse kokeilemalla havaita matemaattiset mallit ja säännöt, voi niiden avulla ratkaista eteen tulevat ongelmat.  Näin lapsi saavuttaa laajemman ja tarkemman tietoisuuden matematiikasta, sekä luvuista että geometriasta. Hän voi vapaasti käyttää oppimiaan käsitteitä ja malleja edetessään myöhemmin abstraktien ongelmien ratkaisuun kynän ja numeroiden avulla. Hän pystyy nauttimaan kyvystään hallita matematiikkaa, eikä matematiikka hallitse häntä.

Tavoitteemme matematiikka- ja tiedekerhossa:

-  tukea lapsen luontaista taipumusta matemaattisten ilmiöiden tutkimiseen, tarkasteluun ja ymmärtämiseen

-  ongelmanratkaisukyvyn tukeminen

-  antaa lapselle mahdollisuus tutustua matemaattisiin käsitteisiin ja matematiikan perusajatuksiin konkreettisissa muodoissa

-  matematiikan kokeminen mielenkiintoisena, haastavana ja positiivisena

-  matemaattisten laskutoimitusten perusteellinen ymmärtäminen ja niissä kehittyminen

-  tutustuminen geometriaan, geometriset muodot ja kappaleet, niiden nimet ja alojen laskemisen alkeet

-  fysikaalisiin ja kemiallisiin ilmiöihin tutustuminen pienten kokeiden avulla

 

Placeholder  Image
Placeholder  Image
Placeholder  Image
BuiltWithNOF
[ETUSIVU] [TOIMINTAMME] [OHJELMAMME] [MATIKKAKERHO] [MONTESSORISTA] [MONTESSORIALUEET] [YHTEYSTIEDOT] [TIETOJA JA HAKEMINEN] [AJANKOHTAISTA] [FAQ]