Oppimiskokemukset lapsi saa suurelta osin montessorivälineistön ja muun välineistön kautta.  Montessorivälineet esitellään lapsille määrätyssä järjestyksessä, jolloin siirrytään aina helpommasta asiasta tai työstä vaikeampaan, ja konkreettisesta abstraktimpaan.  Lähes jokaiseen varsinaiseen montessorivälineen esittämään asiaan liittyy runsaasti oheismateriaalia, jota voi työstää yhtä aikaa tai välineen käytön jälkeen. Välineet on suunniteltu käytäväksi läpi usean vuoden aikana, alkaen siitä, kun lapsi kolmivuotiaana tulee montessorileikkikouluun, aina siihen, kun hän seitsemänvuotiaana lähtee kouluun.

Montessori-leikkikoulussa on välineitä ja tietoa mm. seuraavilta alueilta:

  KÄYTÄNNÖN TYÖTkäden taidot, kodin työt, oma siisteys ja pukeutuminen, hyvät käytöstavat.

  AISTIVÄLINEETaistien (näkö, kuulo, tunto, haju, maku, kehoaisti) antaman tiedon tutkimisen ja nimeämisen mahdollistavia välineitä

  ÄIDINKIELIpuheen kehittäminen, kirjoittaminen ja lukeminen

  MATEMATIIKKA; geometria ja aritmetiikka, jossa on mahdollisuus edetä mm. laskutoimtuksiin tuhansilla

  KULTTUURIN OSA-ALUEET; luonnontiede, maantiede, eläintiede, historia, tähtitiede

  TAITEIDEN ALUE;  musiikki, kuvataiteet, kirjallisuus ja esittäminen

Placeholder Image
Placeholder Image

Alueita, joilta montessorivälineitä on, ovat käytännön työt, aistien kehittämisen alue, äidinkielen alue, matematiikan alue ja kulttuuristen aiheiden alue, johon sisältyy luonnontiedon, maantiedon ja historian välineistö, sekä taiteiden alue

Montessorivälineet – avaimet maailmaan

Montessoriluokassa on välineitä lapsen oppimistahdon tyydyttämiseksi kaikilta mahdollisilta lasta kiinnostavilta aloilta.  Välineistö on suunniteltu siten, että se on aina konkreettista, käsin kosketeltavaa ja aina aitoa, todelliseen elämään liittyvää.  Oppimisvälineet, joita lapset käyttävät, on sijoitettu aiheensa mukaan omiin hyllyihinsä.

BuiltWithNOF

Niipperin Montessori-leikkikoulu