Niipperin Montessori-leikkikoulu

“Auta minua tekemään itse!”

Montessoripedagogia perustuu lääkäri ja matemaatikko Maria Montessorin havaintoihin, kun hän tarkkaillessaan lapsia huomasi näiden suunnattoman oppimishalun ja oppimiskyvyn. Ylläolevaan lapsen pyyntöön Montessori kiteytti ajatuksensa lapsen kasvatuksesta.

Placeholder Image

Kun lapsi saa itsenäisesti tutkia häntä kiinnostavia asioita, ja hänelle tarjotaan tähän tutkimiseen oikeat ja kunnolliset välineet, ei oikeastaan ole rajaa sille, mitä lapsi haluaa ja kykenee omaksumaan. Montessori havaitsi, että lapsilla on herkkyyskausia, joiden aikana lapsi on pohjattoman kiinnostunut tietyn asian oppimiseen tai tietyn toiminnon omaksumiseen. Oppiminen on  herkkyyskauden aikana helpompaa kuin muulloin.

takaisin etusivulle

Placeholder Image

Tämä ei tarkoita lapsen jättämistä kehittymään itsekseen, aikuinen on aina läsnä tarkkailijan ja auttajana. Hän ei yritä muovata lasta, vaan kunnioittaa tämän työskentelyä tarjoten niitä rakennusaineksia, joita lapsi tarvitsee, kasvaakseen ihmisyyteen ja itselleen arvokkaaseen elämään.

Montessori sanookin: "... lapsi ei ole voimaton olento, joka on velkaa meille kaiken mitä osaa,  kuin hän olisi tyhjä astia joka meidän täytyy täyttää.  Ei, se joka tekee ihmisen on lapsi, eikä ole olemassa ihmistä, jota ei ole tehnyt se lapsi, joka hän joskus oli.”  (Maria Montessori: Absorbent Mind, Clio Press, 1992, p.14)

Placeholder Image

Montessoripedagogiikan perusajatus on, että lapsi saa tehdä itse asioita terveellisessä, turvallisessa, kannustavassa, avoimessa ja positiivisessa ympäristössä ja ilmapiirissä.  Lapsen tulee tuntea hallitsevansa ympäristö ja oppimisvälineiden tulee olla lapsen saatavilla.  Järjestys ja työrauha ovat keskeisiä ympäristössä.  Kunnioittaen lapsen keskittynyttä työskentelyä ja sitkeyttä tehdä itselleen haastavia tehtäviä, montessoripedagogiassa näitä tehtäviä ja pelejä kutsutaan termillä työ.

Montessorityöskentelyssä on kaksi tärkeää saantöä.

Ensimmäinen on:  Kun työ on tehty, se viedään takaisin paikoilleen! Näin työ tulee taas toisten käyttöön ja ympäristö pysyy siistinä ja miellyttävänä. 

Toinen sääntö on vieläkin tärkeämpi: Toisen työtä ei saa häiritä! Näin kunnioitetaan toisten oikeutta työskennellä kenenkään tai minkään häntä häiritsemättä. Siksi montessoriluokassa puhutaan hiljaisella äänellä ja liikkutaan rauhallisesti

Placeholder Image
Placeholder Image

Montessorityöskentelyn ominaispiirteitä:

Ryhmässä aina eri ikäisiä lapsia,

  • päiväkodissa yleensä 3 - 6 -vuotiaita

  • koulussa kaksi tai kolme luokka-astetta yhdessä.

Työskentely tapahtuu matoilla tai pöydällä työalustoilla.

 • ne rajaavat työalueen, jonka sisällä lapsella on työrauha.

Montessorivälineitä on vain yksi kutakin.

  • välineet mahtuvat hyvin hyllyihin

  ne ovat kiinnostavampia, kun näkee jonkun tekevän ja joutuu itse tarkkailemaan ja odottamaan vuoroaan

BuiltWithNOF
[ETUSIVU] [TOIMINTAMME] [MONTESSORISTA] [MARIA MONTESSORI] [HERKKYYSKAUDET] [OPPIMISESTA] [MONTESSORIALUEET] [YHTEYSTIEDOT] [AJANKOHTAISTA] [FAQ]