Niipperin Montessori-leikkikoulu

takaisin etusivulle

Syksylle 2018 vapaana puolipäiväisiä paikkoja ja 2 kokopäiväpaikkaa       tästä paikan hakeminen

Oppimisympäristö

Oppimisympäristön tulee antaa lapselle mahdollisuus toimia ja työskennellä vapaasti omien kykyjensä ja taitojensa mukaisesti, sekä toteuttaa itseään ja toimia omien valintojensa mukaan.

Oppimisympäristön tulee myös sallia lapselle mahdollisuus omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen, sekä oppimiseen ihmettelyn ja oivaltamisen kautta. Sen tulee tarjota mahdollisuus kiinnostavien asioiden tutkimiseen, uusien asioiden kokemiseen ja omien kykyjen kehittämiseen.

Montessoripedagogiassa oleellista on lasta varten valmisteltu ympäristö, jossa on kolme yhtä tärkeätä osaa: 

Ensinnäkin fyysinen ympäristö, eli luokkatila, jossa kaikki on lapsen kokoista järjestettynä niin, että se sallii lapsen vapaan liikkumisen tilassa. 

Toiseksi ohjaaja, joka on enemmänkin oppimisen auttaja ja tarkkailija kuin opettaja.  Ohjaaja pitää ympäristön siistinä ja järjestyksessä, ja ennen kaikkea kunnioittaa lasta ja hänen työtään.

Kolmanneksi ovat oppimisen välineet, montessorivälineet ja muu materiaali, joka on sijoitettu vaikeutuvaan järjestykseen hyllyihin, ja joka on vapaasti lasten käytettävissä. Välineet ovat itsekorjaavia, lapsi pystyy itse havaitsemaan mahdollisesti tekemänsä virheet ja korjaamaan ne.

Montessorimateriaalissa ja välineissä käytetään holistista lähestymistapaa, eli opetetaan ensin kokonaisuus, jonka jälkeen lapsi voi itse vapaasti tutkia asiaan liittyviä yksityiskohtia.  Näin tuetaan avointa ja luovaa oppimisprosessia, painopiste ei ole valmiiden vastausten jakamisessa, eikä aikuinen aseta rajoja lapsen kiinnostukselle.

Takaisin Montessorista -sivulle

BuiltWithNOF
[ETUSIVU] [TOIMINTAMME] [MONTESSORISTA] [MARIA MONTESSORI] [HERKKYYSKAUDET] [OPPIMISESTA] [MONTESSORIALUEET] [YHTEYSTIEDOT] [TIETOJA JA HAKEMINEN] [AJANKOHTAISTA] [FAQ]